תוצאה
קטגוריה
76 / 52
69%
מגדר
256 / 161
63%
כללי
351 / 189
54%