תוצאה
קטגוריה
76 / 42
56%
מגדר
256 / 132
52%
כללי
351 / 151
44%