תוצאה
קטגוריה
72 / 32
45%
מגדר
256 / 117
46%
כללי
351 / 132
38%