תוצאה
קטגוריה
27 / 19
71%
מגדר
95 / 70
74%
כללי
351 / 291
83%