תוצאה
קטגוריה
72 / 26
37%
מגדר
256 / 91
36%
כללי
351 / 99
29%