תוצאה
קטגוריה
76 / 21
28%
מגדר
256 / 61
24%
כללי
351 / 65
19%