תוצאה
קטגוריה
76 / 18
24%
מגדר
256 / 53
21%
כללי
351 / 55
16%