תוצאה
קטגוריה
76 / 22
29%
מגדר
256 / 65
26%
כללי
351 / 69
20%