תוצאה
קטגוריה
72 / 46
64%
מגדר
256 / 185
73%
כללי
351 / 225
65%