תוצאה
קטגוריה
27 / 14
52%
מגדר
95 / 58
62%
כללי
351 / 260
75%