תוצאה
קטגוריה
44 / 20
46%
מגדר
256 / 115
45%
כללי
351 / 130
38%