תוצאה
קטגוריה
72 / 11
16%
מגדר
256 / 40
16%
כללי
351 / 42
12%