תוצאה
קטגוריה
76 / 34
45%
מגדר
256 / 103
41%
כללי
351 / 112
32%