תוצאה
קטגוריה
72 / 34
48%
מגדר
256 / 128
50%
כללי
351 / 146
42%