תוצאה
קטגוריה
76 / 33
44%
מגדר
256 / 102
40%
כללי
351 / 111
32%