תוצאה
קטגוריה
45 / 11
25%
מגדר
74 / 15
21%
כללי
74 / 15
21%
Swim 1/74
T1
Bike 27/74
T2
Run 43/74
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:34:51
Bike 20K 20.00 Km 00:52:20
Total Bike 20.00 Km 00:52:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:14:24
Run 5K 5.00 Km 01:31:55
Total Run 5.00 Km 01:31:55
מעבר
T1 00:05:27
T2 00:02:51
הצג מפה