תוצאה
קטגוריה
37 / 13
36%
מגדר
76 / 34
45%
כללי
76 / 34
45%
קו ירידה
הערות
Swim 23/76
Bike 48/76
Run 25/76
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:24:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:31:02
מעבר
T1 00:02:34
T2 00:01:35
דירוג

רצף זמן


תמונות