תוצאה
קטגוריה
37 / 7
19%
מגדר
76 / 16
22%
כללי
76 / 16
22%
Swim 17/76
Bike 20/76
Run 24/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:39
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:20:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:26:52
מעבר
T1 00:02:09
T2
דירוג

רצף זמן