תוצאה
קטגוריה
31 / 4
13%
מגדר
76 / 6
8%
כללי
76 / 6
8%
Swim 7/76
Bike 6/76
Run 7/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:17
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:17:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:23:04
מעבר
T1 00:02:11
T2
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 3032 נגה רונן 00:20:11
2 3026 עדי טנא 00:20:34
3 3014 הגר בלוך 00:22:35
4 3050 הילה בלוך 00:23:05
5 3020 ימית קופרק 00:23:10
6 3021 מיקה דוהן 00:24:42
7 3030 מיקה גת 00:25:07
8 3016 נויה צוקר 00:25:54

רצף זמן