תוצאה
קטגוריה
31 / 16
52%
מגדר
76 / 26
35%
כללי
76 / 26
35%
קו ירידה
הערות
Swim 32/76
Bike 25/76
Run 29/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:43
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:22:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:29:29
מעבר
T1 00:03:32
T2
דירוג

רצף זמן


תמונות