תוצאה
קטגוריה
37 / 1
3%
מגדר
76 / 2
3%
כללי
76 / 2
3%
Swim 3/76
Bike 1/76
Run 2/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:11
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:15:11
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:20:14
מעבר
T1 00:01:45
T2
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 3031 גלי רייכרט 00:20:15
2 3006 דנה ברקוביץ 00:22:36
3 3011 שי שגב 00:23:30
4 3023 מיקה נפתלי 00:24:08
5 3003 עפרי גולדמן 00:24:44

רצף זמן