תוצאה
קטגוריה
31 / 7
23%
מגדר
76 / 13
18%
כללי
76 / 13
18%
Swim 19/76
Bike 11/76
Run 14/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:49
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:19:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:25:06
מעבר
T1 00:02:09
T2
דירוג
תמונות