תוצאה
קטגוריה
37 / 14
38%
מגדר
76 / 36
48%
כללי
76 / 36
48%
Swim 30/76
Bike 35/76
Run 47/76
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:05:10
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:23:44
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:31:53
מעבר
T1 00:03:01
T2 00:01:40
דירוג
מיקום מספר שם זמן
10 3012 נעה כהן ליואי 00:29:31
11 3024 אורין לאון 00:30:31
12 3005 עמית אופשטיין 00:30:48
13 3066 גוני שלום יודפת 00:31:12
14 3029 מיכל נחום 00:31:54
15 3010 מיקה ביטון בריח 00:32:34
16 3062 גליה סולקין 00:32:50
17 3028 ענבר יהל 00:34:15
18 3053 מאיה צדוק 00:34:15

רצף זמן


תמונות