תוצאה
קטגוריה
37 / 8
22%
מגדר
76 / 21
28%
כללי
76 / 21
28%
Swim 31/76
Bike 15/76
Run 28/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:05:10
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:21:09
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:28:13
מעבר
T1 00:03:05
T2
דירוג

רצף זמן