תוצאה
קטגוריה
31 / 2
7%
מגדר
76 / 3
4%
כללי
76 / 3
4%
Swim 1/76
Bike 3/76
Run 6/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:15:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:20:33
מעבר
T1 00:01:39
T2
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 3032 נגה רונן 00:20:11
2 3026 עדי טנא 00:20:34
3 3014 הגר בלוך 00:22:35
4 3050 הילה בלוך 00:23:05
5 3020 ימית קופרק 00:23:10
6 3021 מיקה דוהן 00:24:42

רצף זמן