תוצאה
קטגוריה
37 / 11
30%
מגדר
76 / 30
40%
כללי
76 / 30
40%
Swim 33/76
Bike 29/76
Run 35/76
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:05:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:23:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:30:30
מעבר
T1 00:02:38
T2 00:01:57
תמונות