תוצאה
קטגוריה
37 / 4
11%
מגדר
76 / 9
12%
כללי
76 / 9
12%
Swim 11/76
Bike 9/76
Run 9/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:34
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:18:22
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:24:07
מעבר
T1 00:01:57
T2
דירוג

רצף זמן


תמונות