תוצאה
קטגוריה
31 / 5
17%
מגדר
76 / 7
10%
כללי
76 / 7
10%
Swim 4/76
Bike 8/76
Run 10/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:16
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:17:22
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:23:09
מעבר
T1 00:01:50
T2
דירוג

רצף זמן