תוצאה
קטגוריה
37 / 9
25%
מגדר
76 / 22
29%
כללי
76 / 22
29%
Swim 24/76
Bike 21/76
Run 38/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:21:15
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:28:58
מעבר
T1 00:02:45
T2
דירוג