תוצאה
קטגוריה
31 / 8
26%
מגדר
76 / 14
19%
כללי
76 / 14
19%
Swim 20/76
Bike 14/76
Run 19/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:19:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:25:53
מעבר
T1 00:02:17
T2
דירוג