תוצאה
קטגוריה
31 / 10
33%
מגדר
76 / 17
23%
כללי
76 / 17
23%
Swim 21/76
Bike 17/76
Run 21/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:26
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:20:15
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:26:57
מעבר
T1 00:02:50
T2