תוצאה
קטגוריה
37 / 10
28%
מגדר
76 / 25
33%
כללי
76 / 25
33%
Swim 42/76
Bike 26/76
Run 11/76
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:06:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:23:39
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:29:30
מעבר
T1 00:02:48
T2 00:01:23
תמונות