תוצאה
קטגוריה
37 / 6
17%
מגדר
76 / 12
16%
כללי
76 / 12
16%
Swim 9/76
Bike 10/76
Run 17/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:18:28
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:24:46
מעבר
T1 00:02:12
T2
תמונות