תוצאה
קטגוריה
37 / 2
6%
מגדר
76 / 5
7%
כללי
76 / 5
7%
Swim 6/76
Bike 7/76
Run 4/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:32
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:17:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:22:35
מעבר
T1 00:01:54
T2
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 3031 גלי רייכרט 00:20:15
2 3006 דנה ברקוביץ 00:22:36
3 3011 שי שגב 00:23:30
4 3023 מיקה נפתלי 00:24:08
5 3003 עפרי גולדמן 00:24:44
6 3008 אופיר שדה 00:24:47

רצף זמן