תוצאה
קטגוריה
37 / 12
33%
מגדר
76 / 32
43%
כללי
76 / 32
43%
Swim 29/76
Bike 32/76
Run 40/76
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:05:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:23:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:30:47
מעבר
T1 00:02:53
T2 00:01:58
דירוג
מיקום מספר שם זמן
8 3027 עמית זיכלינסקי 00:28:14
9 3018 יעל חפץ 00:28:59
10 3012 נעה כהן ליואי 00:29:31
11 3024 אורין לאון 00:30:31
12 3005 עמית אופשטיין 00:30:48
13 3066 גוני שלום יודפת 00:31:12
14 3029 מיכל נחום 00:31:54
15 3010 מיקה ביטון בריח 00:32:34
16 3062 גליה סולקין 00:32:50

רצף זמן


תמונות