תוצאה
קטגוריה
37 / 5
14%
מגדר
76 / 11
15%
כללי
76 / 11
15%
Swim 14/76
Bike 13/76
Run 8/76
T1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:04:29
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 4.00 Km 00:18:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:24:43
מעבר
T1 00:02:14
T2
תמונות