תוצאה
קטגוריה
7 / 4
58%
מגדר
7 / 4
58%
כללי
7 / 4
58%
Swim 5/7
T1
Bike 3/7
T2
Run 5/7
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:18:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:57:17
Bike 40K 40.00 Km 01:18:49
Total Bike 40.00 Km 01:18:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:39:15
Run 10K 10.00 Km 01:57:04
Total Run 10.00 Km 01:57:04
מעבר
T1 00:09:48
T2 00:01:57
הצג מפה