תוצאה
קטגוריה
7 / 6
86%
מגדר
7 / 6
86%
כללי
7 / 6
86%
Swim 6/7
T1
Bike 6/7
T2
Run 2/7
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:20:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 01:22:11
Bike 40K 40.00 Km 01:58:39
Total Bike 40.00 Km 01:58:39
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:14:50
Run 10K 10.00 Km 02:29:18
Total Run 10.00 Km 02:29:18
מעבר
T1 00:11:58
T2 00:01:38
הצג מפה
דירוג

רצף זמן