תוצאה
קטגוריה
7 / 5
72%
מגדר
7 / 5
72%
כללי
7 / 5
72%
Swim 4/7
T1
Bike 4/7
T2
Run 7/7
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:52:09
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:48:48
Run 10K 10.00 Km 02:17:50
Total Run 10.00 Km 02:17:50
מעבר
T1 00:05:32
T2
הצג מפה