תוצאה
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
7 / 2
29%
כללי
7 / 2
29%
Swim 3/7
T1
Bike 2/7
T2
Run 4/7
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:44:21
מעבר
T1 00:02:01
T2
הצג מפה
דירוג

רצף זמן