תוצאה
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
7 / 3
43%
כללי
7 / 3
43%
Swim 2/7
T1
Bike 5/7
T2
Run 6/7
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:47:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:33:46
Run 10K 10.00 Km 01:55:41
Total Run 10.00 Km 01:55:41
מעבר
T1 00:02:30
T2
הצג מפה