תוצאה
קטגוריה
16 / 10
63%
מגדר
16 / 10
63%
כללי
16 / 10
63%
Swim 8/16
T1
Bike 8/16
T2
Run 9/16
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:49:00
Bike 20K 20.00 Km 01:05:08
Bike 30K 30.50 Km 01:30:32
Bike 40K 40.00 Km 01:47:22
Total Bike 40.00 Km 01:47:22
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:04:55
Run 10K 10.00 Km 02:48:16
Total Run 10.00 Km 02:48:16
מעבר
T1 00:04:01
T2 00:02:18
הצג מפה