תוצאה
קטגוריה
16 / 1
7%
מגדר
16 / 1
7%
כללי
16 / 1
7%
Swim 1/16
T1
Bike 2/16
T2
Run 1/16
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 20K 20.00 Km 00:53:07
Bike 30K 30.50 Km 01:13:33
Bike 40K 40.00 Km 01:27:37
Total Bike 40.00 Km 01:27:37
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:42:26
Run 10K 10.00 Km 02:20:16
Total Run 10.00 Km 02:20:16
מעבר
T1 00:02:27
T2 00:01:34
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 211 בן אליהו גבי פאוור עדינה 02:20:17
2 204 פוסטן-אייזיק דסי זיידמן הילה 02:33:57
3 210 אבן צור נאוה אלאלוף מטי 02:36:48
4 206 בן ארי עדי גבריאל רוני 02:36:58
5 212 רענן טל יודפת טלילה 02:39:47

רצף זמן