תוצאה
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
16 / 3
19%
כללי
16 / 3
19%
Swim 6/16
T1
Bike 5/16
T2
Run 5/16
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:39
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:46:45
Bike 20K 20.00 Km 01:01:42
Bike 30K 30.50 Km 01:24:44
Bike 40K 40.00 Km 01:39:53
Total Bike 40.00 Km 01:39:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:55:55
Run 10K 10.00 Km 02:36:47
Total Run 10.00 Km 02:36:47
מעבר
T1 00:03:23
T2 00:01:44
הצג מפה