תוצאה
קטגוריה
30 / 12
40%
מגדר
98 / 23
24%
כללי
98 / 23
24%
Swim 54/98
T1
Bike 22/98
T2
Run 37/98
הצג מפה