תוצאה
קטגוריה
30 / 10
34%
מגדר
98 / 21
22%
כללי
98 / 21
22%
Swim 20/98
T1
Bike 19/98
T2
Run 50/98
הצג מפה