תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
98 / 84
86%
כללי
98 / 84
86%
Swim 87/98
T1
Bike 89/98
T2
Run 20/98
הצג מפה