תוצאה
קטגוריה
11 / 8
73%
מגדר
98 / 73
75%
כללי
98 / 73
75%
Swim 77/98
T1
Bike 81/98
T2
Run 42/98
הצג מפה