תוצאה
קטגוריה
11 / 10
91%
מגדר
98 / 87
89%
כללי
98 / 87
89%
Swim 82/98
T1
Bike 77/98
T2
Run 87/98
הצג מפה