תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
98 / 70
72%
כללי
98 / 70
72%
Swim 93/98
T1
Bike 24/98
T2
Run 83/98
הצג מפה